Telefoniraj

Try looking in the monthly archives. listopad 2018

POTREBE OSOBA S INVALIDITETOM I NEZAPOSLENIH OSOBA I NJIHOVO UKLJUČIVANJE U SVIJET RADA

Predavač: Mirka Brkić
Održano : 5. i  6. 10. 2018.
Sadržaj:
Osobe s invaliditetom, Ostvarivanje primjerenog kontakta s osobama s invaliditetom, Zapošljavanje osoba s invaliditetom
 
U sklopu planiranih stručnih usavršavanja predavača – mentora, 5. i 6. 10. 2018. Mirka Brkić iz udruge Lastavice  je […]

Read More

DIGITALNA PISMENOST

Predavač: Damir Polak
Održano :  28.8. – 6.9. 2018.
Sadržaj:
Digitalna tehnologija, e-učenje, e-učitelj, office 365, izrada multimedijalnih plakata i stripova, zaštita digitalnog sadržaja rješavanje problema
 
U sklopu planiranih stručnih usavršavanja predavača – mentora, od 28.8. – 6.9. 2018. u trajanju od 56 sati […]

Read More